Grup de masură de medie tensiune

Echipament: Grupul de măsură energie electrică de exterior tip INTAVM-FM-MAS/3, montabil pe stâlp în reţeaua de medie tensiune de 20kV.

Grupul de măsură dotat cu transformatoare de tensiune şi de curenţi adecvaţi pentru măsurare , cu contorul electronic trifazat tip ALPHA de fabricaţie ABB sau alt tip de contor , amplasat în dulapul de măsură INTAVM şi cu elemente de protecţie primară şi secundară realizează măsurarea energiei active şi reactive livrată şi primită şi înregistrarea curbei de sarcină într-un punct a reţelei de distribuţie. Structura dulapului de măsură permite amplasarea modulelor de citire din memoria contorului şi teletransmiterea datelor.

Grupul de măsură este adaptabil şi în punctele de reţea unde sunt montaţi reclosere sau separatoare telecomandate

Schema de conectare a contorului: 4 fire, 3 sisteme, conectat prin 3TC şi 3TT , 3 x 57,7 V.

Structura echipamentelor primare şi secundare care cocură la realizarea grupului de măsură sunt prezentate in fisa tehnică.