Energie regenerabilă

slide_small01Slide thumbnail
slide_small02Slide thumbnail
slide_small03Slide thumbnail
slide_small04Slide thumbnail

Energii regenerabile

sunt considerate în practică, energiile care provin din surse care fie că regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile.

Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:

  • energia eoliană, uzual exprimat – energie de vânt
  • energia solară

Energia solară poate fi folosită să:

  • genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice)
  • genereze electricitate prin centrale termice solare (heliocentrale)
  • încălzească clădiri, direct
  • încălzească clădiri, prin pompe de căldură
  • încălzească clădiri și să producă apă caldă de consum prin panouri solare termice